Výuka duševního vlastnictví na vysokých školách a univerzitách v ČR

15. duben 2015

Výuka duševního vlastnictví na vysokých školách a univerzitách v ČR

Místo konání: Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6 – Bubeneč

Certified Windows Make Perfect Sense For a Passive House Windows Certified windows make perfect sense if you have decided to live in a passive house. If you've taken the first step towards building a passively-sited house, then the natural choice is to purchase certified windows. There are several distinct reasons why Certified Windows makes perfect sense for a passive house. Certified windows improve energy efficiency by up to 20%. They don't add to the thermal mass, so the home won't get warm or cold. They reduce hot air loss through glass, and they provide a barrier that reduces the loss of hot air from the home. And while a lot of what we think of as "glass" is just plastic with a layer of mineral oil, you can still be comfortable when there's the hot air escaping from your home through your windows. The major benefit of a Certified Window is that they are durable and energy efficient. You'll save money on energy bills, because Certified Windows can be very good insulators. Energy efficiency can save you quite a bit of money on your power bill. And you can count on being comfortable in your home, even during the coldest months of the year. Certified windows can be found at retailers like Home Depot or Lowes. Certified Windows can also be found online. Certified Windows can be purchased in many different styles. It doesn't take a great deal of effort to install these windows. It doesn't take any great skill to fix them. There are websites that can walk you through the process of getting the windows installed, and there are many products that are easy to install and come with pre-installed hardware. The cost will vary depending on the style of Certified Window you choose, and how many windows you buy. When you are considering choosing a Certified Window, ask for a quote. Many places offer one-timequotes, while others offer discounted quotes for repeat business. There are also companies that offer discounts for the size of the home, as well as other things that may help your decision. Homeowners who opt for Certified Windows might also want to consider installing Solar Energy Systems on their roofs. Solar energy systems can cut back on your power bill, because they use the sun to store power. These systems can also help you with providing energy to your home in the winter and heating the home in the summer. The best way to purchase a Certified Window is to contact a CPA (Certified Professional Assessor). This is someone who has been trained in the maintenance of Certified Windows. A CPA will know whether the windows are properly installed and how to maintain them. A Certified Window will not be sold directly to you, but rather to a buyer in a similar situation. When you buy a Certified Window you will be buying it from a buyer who has gone through a CPA screening process. If you choose to purchase your Certified Window directly from a retailer, a CPA may be able to help you out with any issues you may have. Homeowners who are building a Passive House, especially one with windows, should look into Energy-efficient Windows, as well. They make perfect sense, as a Passive House will have less heat loss through the windows, thus the more energy-efficient windows will reduce heating costs. It's also possible to build a Passive House without ever having to install any certified windows. While installing Certified Windows is recommended, it is also possible to construct a Passive House without using Certified Windows. In this case, the first step is to find a contractor that specializes in Passive House construction. Certified Windows may be a little pricey for a home without Certified Windows, but they are a great investment and may even save the owners thousands of dollars per year on their power bill. In addition, the additional energy efficiency they provide for your home can give you years of comfortable and safe to heat. protection against the harsh elements outside your home.


< přehled akcí
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨