Naše cíle a služby

-

představení Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání

 

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání

Je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou.Jejím účelem je podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji, tedy uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora podnikatelských subjektů, které o to usilují.

Činnost JAIP tak spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech). 

JAIP rovněž provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619).

Významnou aktivitou JAIP je správa informačního portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech.

 


Naší hlavní činností je:

 • podpora uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transferu know-how a technologií, ochrana duševního vlastnictví, podpora firem s inovačním potenciálem

 • provoz I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích

 • spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky

 • networking s analogickými institucemi a vědeckotechnickými parky v rámci ČR i dalších regionů EU

 • poradenská a informační činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru

 

Nabízíme tyto služby:

 • informační podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

 • poradenství o aktuálních dotačních titulech

 • pořádání odborných kurzů a školení, jiných vzdělávacích akcí

 • správa databáze firem a institucí pro potřeby tvorby a evaluace výzkumné a inovační politiky

 • pronájem prostor JVTP - I. etapy

 • vyhledávání partnerů do projektů

 

Našimi klienty jsou:

 • orgány státní správy a samosprávy

 • vědeckovýzkumné instituce a VŠ

 • podnikatelské subjekty

 • neziskové organizace

Společenská odpovědnost firem není jen výsadou velkých společností
Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility; CSR) je ve zjednodušeném pojetí dobrovolný závazek / vlastní přesvědčení obchodních firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Takové chování je uskutečňováno nad rámec zákonných předpisů, běžných obchodních praktik i etických a společenských očekávání. Tématem společenské odpovědnosti firem se zabývá také Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen JAIP). V rámci realizace mezinárodního projektu uváděného pod zkratkou „Road-CSR“ (vychází z oficiálního názvu projektu Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility) šíří myšlenku společenské odpovědnosti firem do sféry malých a středních podniků. Za tímto účelem organizuje JAIP řadu aktivit, které zvyšují obecné povědomí o společenské odpovědnosti. Jednou z těchto aktivit byl také odborný Společensky odpovědný seminář (nejen) pro malé a střední firmy, pořádaný ve spolupráci s firmami působícími v Jihočeském kraji.  
více ➨
České hlavičky 2018
Soutěž každoročně vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT z.ú., Sojovice, č.p. 201, 294 75 - ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je určena studentům středních škol na území České republiky. Laureáti obdrží finanční odměnu.
více ➨