Partneři


Jihočeská hospodářská komora (JHK)

JHK je jediným zakladatelem JAIP. Spolupracujeme v oblasti podpory rozvoje podnikatelského prostředí, vzdělávacích aktivitách, vytváříme neformálních obchodní kontakty.

Krajský úřad Jihočeského kraje

Dle Zakládací listiny a Statutu vykonává JAIP o.p.s své činnosti ve veřejném zájmu kraje. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

JU v ČB je významým partnerem JAIP. Spolupracujeme v oblasti podpory rozvoje technického vzdělávání, vzdělávací a projektové činnosti, popularizaci výzkumu, vývoje a inovací.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

S Biologickým centrem AV ČR, v.v.i. spolupracujeme v oblasti komercializace, technologického transferu a projektové činnosti. Významným projektem na podporu komercializace byl projekt Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií (CZ.1.05/3.1.00/10.0214), který byl realizován v rámci OP VaVpI. Nabídku služeb vybraných laboratoří BC AV naleznete zde.

Česká inovace

S Českou inovací spolupracujeme na vytváření komunity inovátorů a ekosystému partnerů pro podporu nových nápadů a talentovaných inovátorů. 

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Ve spolupráci se společností PatentCentrum Sedlák & Partners poskytujeme zájemcům bezplatné konzultace v oblasti duševního vlastnictví, realizujeme odborné kurzy a vzdělávací akce v oblasti podpory uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transferu know-how a technologií a související ochraně duševního vlastnictví.

Jihočeský vědeckotechnický park a.s.

S JVTP spolupracujeme na rozvoji podnikatelského prostředí v Jihočeském kraji, mj. prostřednictvím podnikatelských voucherů, kooperujeme v rámci projektové a vzdělávací činnosti.

Coworking Center ČB o.s.

S CC ČB spolupracujeme na rozvoji start-up komunity v jižních Čechách, organizaci vzdělávacích a networkingových setkání.

CZECHINVEST

S regionálním zastoupením agentury CzechInvest realizujeme vzdělávací akce na podporu podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. 

 

Technologické centrum Písek

Technologické centrum Písek (TCP) poskytuje moderní IT technologie (cloud computing) a provozuje datové centrum.

Podpora podnikání

Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků je hlavním nástrojem politiky soudržnosti, kterým dochází k posilování regionálních ekonomik a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Jihočeského kraje.

Tyto stránky Vám pomohou zorientovat se v možnostech podpory podnikání malých a středních podniků v Jihočeském kraji. Hledáte-li např. pronájem prostor za zvýhodněných podmínek, či máte zájem o spolupráci s odborníky při řešení výzkumných projektů nebo byste rádi zjistili informace o dotační a další finanční podpoře pro podnikatele, jste na správném místě!

Studenti mohou získat až 20 milionů na své podnikatelské projekty v soutěži Nápad roku
Máte skvělý podnikatelský nápad nebo rozjetý projekt, který stále čeká na tu správnou příležitost? Přihlaste se do 11. ročníku soutěže Vodafone Nápad roku 2018! Vítězné projekty vyhrávají 300 tisíc korun, cestu do HQ Huawei v Shenzhenu či na startupové konference v Evropě. Dále můžete získat investici až 20 milionů korun, váš projekt dostane mediální prostor a zpětnou vazbu od více jak 30 mentorů.  
více ➨
Společenská odpovědnost firem není jen výsadou velkých společností
Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility; CSR) je ve zjednodušeném pojetí dobrovolný závazek / vlastní přesvědčení obchodních firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Takové chování je uskutečňováno nad rámec zákonných předpisů, běžných obchodních praktik i etických a společenských očekávání. Tématem společenské odpovědnosti firem se zabývá také Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen JAIP). V rámci realizace mezinárodního projektu uváděného pod zkratkou „Road-CSR“ (vychází z oficiálního názvu projektu Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility) šíří myšlenku společenské odpovědnosti firem do sféry malých a středních podniků. Za tímto účelem organizuje JAIP řadu aktivit, které zvyšují obecné povědomí o společenské odpovědnosti. Jednou z těchto aktivit byl také odborný Společensky odpovědný seminář (nejen) pro malé a střední firmy, pořádaný ve spolupráci s firmami působícími v Jihočeském kraji.  
více ➨