Program Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

10. duben 2018 - 19. červen 2018

Program Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Společnost ALEVIA Vám nabízí unikátní vzdělání, které v současné době není součástí nabídky žádných vzdělávacích oborů v rámci standardního vysokoškolského a postgraduálního studia nebo běžně dostupných komerčních kurzů.

Vzdělávací program se skládá ze 12 samostatných modulů, které jsou na sobě navzájem nezávislé. Celý program je realizován v průběhu dvou let, a to jeden modul v rozsahu dvou dnů (úterý a středa). První modul vzdělávacího programu začíná vždy v dubnu každého roku. Jednotlivé moduly jsou realizovány v úzké spolupráci s dalšími partnery z veřejné a soukromé sféry a přednášejí osvědčení špičkoví lektoři.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V případě zájmu můžete všechny moduly absolvovat v rámci programu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI).

Termíny konání ročníku 2018-2019:

Veřejná politika se zaměřením na VVI - 10. - 11. 4. 2018
Právní rámec VVI - 15. - 16. 5. 2018
Transfer znalostí a technologií & podpora inovací - 12. - 13. 6. 2018
Komercializace výstupů VaV - 11. - 12. 9. 2018
Duševní vlastnictví a jeho ochrana I - 9. - 10. 10. 2018
Duševní vlastnictví a jeho ochrana II - 13. - 14. 11. 2018
Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI - 22. - 23. 1. 2019
Management výzkumu, vývoje a inovací - 19. - 20. 2. 2019
Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI - 19. - 20. 3. 2019
Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací - 16. - 17. 4. 2019
Financování výzkumu, vývoje a inovací - 21. - 22. 5. 2019
Popularizace, medializace V&V - 18. - 19. 6. 2019

Zdroj: www.alevia.cz< přehled akcí
Společenská odpovědnost firem není jen výsadou velkých společností
Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility; CSR) je ve zjednodušeném pojetí dobrovolný závazek / vlastní přesvědčení obchodních firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Takové chování je uskutečňováno nad rámec zákonných předpisů, běžných obchodních praktik i etických a společenských očekávání. Tématem společenské odpovědnosti firem se zabývá také Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen JAIP). V rámci realizace mezinárodního projektu uváděného pod zkratkou „Road-CSR“ (vychází z oficiálního názvu projektu Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility) šíří myšlenku společenské odpovědnosti firem do sféry malých a středních podniků. Za tímto účelem organizuje JAIP řadu aktivit, které zvyšují obecné povědomí o společenské odpovědnosti. Jednou z těchto aktivit byl také odborný Společensky odpovědný seminář (nejen) pro malé a střední firmy, pořádaný ve spolupráci s firmami působícími v Jihočeském kraji.  
více ➨
České hlavičky 2018
Soutěž každoročně vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT z.ú., Sojovice, č.p. 201, 294 75 - ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je určena studentům středních škol na území České republiky. Laureáti obdrží finanční odměnu.
více ➨