BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCE


<< zpět na přehled projektů

Název:

BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCE

Program:

Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2013

Číslo projektu:

2013000546

Název výzvy:

Opatření 1 – Rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Trvání: 4/2013 - 11/2013
Web projektu: http://www.gate2biotech.cz/biotechnologicka-konference/

 


Obsah

Zdroj: fotodokumentace JAIP

Biotechnologie jsou pro Českou republiku klíčovým oborem. Jsou spojeny s výzkumem, vývojem a inovacemi, které mají pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti České republiky zcela zásadní význam.

Realizace mezinárodní BIOTECHNOLOGICKÉ KONFERENCE zacílené na odbornou a specializovanou cílovou skupinu znamená podpoření povědomí o biotechnologických aktivitách v regionu a tím i podpoření aktivit cestovního ruchu.

Cílem je zvýšení atraktivity jihočeského regionu pro české i zahraniční investory.

  


                                                                                 
<< zpět na přehled projektů
Společenská odpovědnost firem není jen výsadou velkých společností
Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility; CSR) je ve zjednodušeném pojetí dobrovolný závazek / vlastní přesvědčení obchodních firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Takové chování je uskutečňováno nad rámec zákonných předpisů, běžných obchodních praktik i etických a společenských očekávání. Tématem společenské odpovědnosti firem se zabývá také Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen JAIP). V rámci realizace mezinárodního projektu uváděného pod zkratkou „Road-CSR“ (vychází z oficiálního názvu projektu Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility) šíří myšlenku společenské odpovědnosti firem do sféry malých a středních podniků. Za tímto účelem organizuje JAIP řadu aktivit, které zvyšují obecné povědomí o společenské odpovědnosti. Jednou z těchto aktivit byl také odborný Společensky odpovědný seminář (nejen) pro malé a střední firmy, pořádaný ve spolupráci s firmami působícími v Jihočeském kraji.  
více ➨
České hlavičky 2018
Soutěž každoročně vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT z.ú., Sojovice, č.p. 201, 294 75 - ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je určena studentům středních škol na území České republiky. Laureáti obdrží finanční odměnu.
více ➨