InnoFun


<< zpět na přehled projektů

Název:

Funding Policies to bring Innovation to finance/market/people

Zkrácený název:

InnoFun

Program:

Interreg IV C – OP Meziregionální spolupráce

Číslo projektu:

1076R4

Název programu:

Interreg IV C – OP Meziregionální spolupráce
Žadatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
Trvání: 36 měsíců (1/2012 – 12/2014)
Partneři:

University of Cyprus, Tartu City Goverment, Tartu Science Park, IBBT, Jihočeský kraj, Larnaca District Development Agency, Mediterranee Technologies, Tecnalia research & innovation, Lapland University of Applied Sciences, Opportunity Peterborough, Flemish Government, Slovak Business Agency

Web projektu: www.innofun.org

Cíl

Hlavním cílem projektu InnoFun je zefektivnění regionální inovační politiky ve smyslu odstranění hlavních komunikačních bariér mezi autory inovativních produktů a trhy, resp. uživateli, tzn. zefektivnění transferu inovovaného produktu na trh.

Inovační politika regionu, resp. podpora tvorby inovací na regionální úrovni bude zlepšena díky přijetí hodnotících hledisek používaných soukromými investory. Dalším přínosem pro regionální inovační politiku je koordinace postupu mezi autory inovací a regionálními samosprávnými orgány, tak aby bylo dosaženo konsensu ve způsobu podpory inovací.

V rámci pilotní akce v Jihočeském kraji JAIP v rámci projektu Innofun realizoval přednášky o Digital Story Tellingu (DST) a Pitchingu na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konkrétně v předmětu Firma II. zpracováním podnikatelských záměrů formou moderních prezentačních metod pro efektivnější získávání finančních prostředků.

Výstupy

Výstupy projektu představené v digitální podobě:

Představení projektu INNOFUN

 

Výstupy za region jižní Čechy:

Akreditovaný vzdělávací program s názvem Digital Story Telling, Pitching – moderní formy prezentace podnikatelských záměrů.

Regionální akční plán – jižní Čechy

Vybranému inovačnímu záměru -  Řízení malých vodních elektráren a následná optimalizace účinnosti (účastník investorského setkání – Inovační koktejl) byla zpracována videopitch.

 

Řízení malých vodních elektráren a následná optimalizace účinnosti

Web projektu: www.innofun.org

 


 
<< zpět na přehled projektů
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨