Zasídlené společnosti

 

Scimed Biotechnologies s.r.o. (od 1.1.2020)

Scimed Biotechnologies s.r.o. je česká biotechnologická společnost se zaměřením na vývoj léčivých přípravků na buněčné bázi.


Energy Benefit Centre, a.s.  (od 1. 1. 2018)

Značka Energy Benefit Centre působí v oblasti úspor energií na českém trhu od roku 2007. Od počátku je naší snahou pomáhat jak soukromému, tak i veřejnému sektoru najít optimální zdroje pro financování energetických projektů a zejména úspor energií.

Skupinu Energy Benefit Centre tvoří v současné době dvě společnosti. Akciová společnost Energy Benefit Centre a.s. a obecně prospěšná organizace Energy Benefit Centre o.p.s. Obecně prospěšná společnost se věnuje přednostně neziskovým aktivitám, především konzultační činnosti, vzdělávání a osvětě v oblasti šetrného nakládání s energií. Akciová společnost Energy Benefit Centre se zabývá poskytováním širokého spektra služeb rovněž v oblasti energetických úspor. Mezi hlavní činnosti patří řízení projektů, zpracování energetických auditů, dotační mangement, projekční činnost nebo řešení projektů financování metodou EPC.


Forestina, s.r.o. (od 1. 10. 2014)

Základní filosofií společnosti v produktové oblasti je vývoj a výroba organických hnojiv a souvisejících produktů, jejich určení je primárně pro hobby pěstitele, které vykazují vysokou kvalitu a užitné vlastnosti asociované s produkty určenými pro profesionální využití. Problematikou výroby zahradních hnojiv se firma intenzivně zabývá od roku 2006.

Předmětem záměru společnosti v prostorách JVTP je zavedení výroby unikátních preparátů vybraných druhů hub určených pro supresivní substráty a supresivní kapalná hnojiva s výrazně zlepšenými užitnými vlastnostmi.


HappyMary s.r.o. (od 1.2.2016)

Společnost HappyMary je jednou z novinek na trhu v oblasti využití přírodních produktů pro výrobu a vývoj kosmetických přípravků. Věnuje se výrobě přírodní kosmetiky bez syntetických konzervačních látek, barviv, plnidel a chemických přísad inovativními metodami.

Jednatel: Bc. Pavlína Toufarová


LARX s.r.o. (od 1.2.2016)

Společnost LARX s.r.o. (dále jen „Technologická společnost“) byla založena jako jednoúčelová společnost určená k vývoji a provozování technologií chytré domácnosti LOXONE, především pak vývoji inovativní webové aplikace (vizualizace) pro ovládání chytrého domu přes webový prohlížeč, nezávisle na zařízení (platformě). Produkt bude v České republice marketován pod obchodním označením digitalnidomy.cz či LARX.cz a na zahraničních trzích (zejména evropských) pak pod označením LARX-digital.com.


CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (od 1.5.2016)

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.

Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti.


TOMÁŠ GOTTWALD (od 1.10. 2016)

Předmětem podnikání jsou konstrukční a vývojové práce v oboru strojírenství.


Cracking bits s.r.o. (od 1.4.2017)

Předmětem podnikání společnosti je spravování základny Windows 7/8/10 WPF desktop aplikace v jazyce C#.NET a DevExpress knihovnou. Společnost pracuje na vývoji Linux desktop aplikací a také vytváří Android aplikace pro chytré tablety, telefony, televize a Apple mobilní aplikace v iOS/Swiftu.

Poskytuje konzultace a pomoc s vývojem v rámci EMV a Contactless.

Dále společnost také zajišťuje správu menší sítě a serverů Windows 2003/2012 a Linux.