Projekty


Vzdělávací projekty
Popularizační projekty
Meziregionální, přeshraniční projekty
Projekty, zaměřené na rozvoj inovačního potenciálu
Popularizační projekty
FIT DEN s VTPdo projektuzáří 2013 - březen 2014FIT DEN s VTP

Cílem projektu byla propagace zdravého životního stylu  a vědeckých poznatků  (zejména JU v ČB a TZ Freistadt) významných pro rozvoj a propagaci Jihočeského kraje.

BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCEdo projektuduben 2013 - listopad 2013BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCE

Biotechnologická konference měla za cíl informovat širokou odbornou i laickou veřejnost o aktuálním stavu a vývoji biotechnologických disciplín v České republice.

VĚDA VE FOTOGRAFIIdo projektučervenec 2012 - červen 2012VĚDA VE FOTOGRAFII

Volně přístupná výstava na náměstí Přemysla Otakara II. přiblížila několik vědeckých témat pracovišť  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ústavů Biologického centra Akademie věd. Její součástí byla i fotografická soutěž pro veřejnost na téma živé přírody.

do projektuduben 2010 - říjen 2010ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO VĚDY

Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu prostřednictvím zkvalitnění prezentace významných regionálních vědeckých výsledků a tím Českých Budějovic jakožto města vědy v tuzemsku i zahraničí.

Bridge4Innovationdo projektuleden 2010 - prosinec 2012Bridge4Innovation

Bridge4Innovation (B4I) je multifunkční platforma pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platforma spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje.

PROMOTEdo projektuzáří 2009 - únor 2012PROMOTE

Specifické vzdělávací a podpůrné aktivity, které umožnily pracovníkům VaV získat takové kompetence a podporu, které maximálně eliminují možné bariéry jejich zapojení do mezinárodních VaV projektů. 

Realizace projektu v úzké spolupráci s Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i

skrýt seznam produktů