Projekty


Vzdělávací projekty
Popularizační projekty
Meziregionální, přeshraniční projekty
Projekty, zaměřené na rozvoj inovačního potenciálu
Meziregionální, přeshraniční projekty
InnoFun do projektuleden 2012 - prosinec 2014InnoFun

Hlavním cílem projektu je zefektivnění regionální inovační politiky ve smyslu odstranění hlavních komunikačních bariér mezi autory inovativních produktů a trhy resp. uživateli (tzn. zefektivnění transferu inovovaného produktu na trh).

do projektuleden 2012 - červen 2014MSB - Innocat

V rámci tohoto projektu budou vypracovány nabídky pro podnikatele, které mají společně s poskytovateli výsledků vědy a výzkumu podpořit produkci většího množství inovačních záměrů jak ve vlastní zemi, tak i v rámci širšího regionu Mühlviertel-Jižní Čechy. Navazuje na projekt MSB Technet.

do projektuleden 2009 - březen 2012MST TECHNET

Prostřednictvím společné přeshraniční sítě aktérů v oblasti technologické kompetence byl vymezen Jihočeský kraj, resp. Horní Rakousko, jako oblast s vysokým potenciálem pro technologický rozvoj, vědecko-výzkumnou kariéru a inovační podnikání. 

do projektuduben 2008 - srpen 2010RAPIDE

Pomoc malým a středním podnikům s rychlejším uplatněním inovativních produktů a služeb na trhu, a tím ekonomicky stimulovat růst regionů. Od projektu si Jihočeský kraj slibuje vyvinutí pevných akčních plánů inovací založených na prokázané výnosnosti, které budou efektivně fungovat při řízení investic. Do hlavního proudu investičních programů (tzv. mainstream) je totiž třeba vybrat vhodné aktivity. Projekt RAPIDE odhalí, které aktivity pomohou přenášet inovace na trh rychleji.

do projektučerven 2005 - leden 2008EMERIPA

Rozvoj evropské metodologie, nástrojů a indikátorů, které umožní regionálním zástupcům ohodnotit vliv výzkumné a inovační politiky v rámci Evropské unie. Pomocí srovnání jednotlivých evropských politik budou zpracována doporučení pro zvyšování míry rozvoje regionu v této oblasti.

skrýt seznam produktů