CSR - společenská odpovědnost

Agentura JAIP, o.p.s. je pověřena Jihočeským krajem korganizaci Ceny hejtmana za CSR. Na národní úrovni je členem Asociace společenské odpovědnosti a Platformy zainteresovaných stran CSR při Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Vybrané aktivity k aplikaci společenské odpovědnosti

  • Pomoc při koncipování opatření a struktury dokumentů (zprávy) k předložení návrhu na Cenu CSR
  • Implementace požadavků CSR do podmínek dané organizace / Audit stavu CSR v organizaci
  • Networkingové aktivity / školení 

Aktivity jsou realizovány v rámci udržitelnosti projektu Road CSR