Přehled o právním rámci výzkumu, vývoje a inovací

26. září 2017 - 05. prosinec 2017

Přehled o právním rámci výzkumu, vývoje a inovací

Místo konání: Praha, Hotel IBIS, Malá Strana

Jednou za tři měsíce (březen, červen, září a prosinec) organizuje společnost Alevia workshopy, na kterých diskutuje aktuální stav průřezových témat. Jedná se především o tyto oblasti: veřejné zadávání, legislativa podpory z veřejných prostředků (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a jeho novelizace, návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací), hodnocení a financování výzkumu a vývoje, veřejná podpora s důrazem na členění na hospodářskou a nehospodářskou činnost, pracovněprávní vztahy, smluvní vztahy, novinky právního rámce dotačních schémat (opravné prostředky) a další. 

Pravidelnými účastníky jsou představitelé fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací a zástupci veřejné správy i soukromého sektoru. 

Na vybraná témata jsou zváni i externí hosty. 

Lektoři: Karel Zuska, Aleš Vlk

Termíny workshopů:

Úterý 26. 9. 2017, 10:00 - 16:00, Praha, Hotel IBIS, Malá Strana

Úterý 5. 12. 2017, 10:00 - 16:00, Praha, Hotel IBIS, Malá Strana

Zdroj: www.alevia.cz< přehled akcí