Nová rozpočtová pravidla od 1. 1. 2018

06. březen 2018

Nová rozpočtová pravidla od 1. 1. 2018

Místo konání: Praha, Hotel IBIS, Malá Strana

Jednou za tři měsíce (březen, červen, září a prosinec) společnost ALEVIA organizuje workshopy, na kterých diskutuje aktuální stav průřezových témat. Jedná se především o tyto oblasti: veřejné zadávání, legislativa podpory z veřejných prostředků (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a jeho novelizace, návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací), hodnocení a financování výzkumu a vývoje, veřejná podpora s důrazem na členění na hospodářskou a nehospodářskou činnost, pracovněprávní vztahy, smluvní vztahy, novinky právního rámce dotačních schémat (opravné prostředky) a další. 

- stěžejním tématem na březnovém workshopu budou Nová rozpočtová pravidla od 1. 1. 2018 - vztah mezi poskytovatelem a příjemcem dotací, Novinky v oblasti opravných prostředků

HOSTem bude společnost EY

Více informací neleznete zde. 

Zdroj: www.alevia.cz

 < přehled akcí