ideaSTART 2017

13. září 2017 - 14. listopad 2017

ideaSTART 2017

Místo konání: České Budějovice, Na Zlaté stoce 1619
  • Máte zajímavý nápad nebo chcete využít novou inovační technologii pro založení vlastní firmy?
  • Máte již firmu založenou, ale potřebujete pomoci s jejím rozjezdem?

Začínající podnikatelé v Jihočeském kraji s historií nepřesahující 3 roky mohou využít start-upový program „ideaSTART!“

Prostřednictvím ideaSTARTu chce Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (JAIP) nabídnout začínajícím podnikatelům pomocnou ruku. JAIP ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou připravil 85ti hodinový vzdělávací a tréninkový kurz, jehož účelem je posunout projekty začínajících firem z pouhého nápadu blíže k realizaci a jejich následnému rozvoji.

Celý program je postavený na bázi odborných workshopů na specializovaná témata. Můžete je absolvovat všechny nebo pouze ty, které Vás nejvíce osloví, avšak podmínkou pro poskytnutí programu ideaSTART zdarma je absolvovat min. 75 % workshopů a seminářů a také prezentování podnikatelského záměru před odbornou porotou. V případě nesplnění podmínky 75% účasti si pořadatel programu vyhrazuje právo na finanční kompenzaci poměrné části nákladů na program.

Více informací naleznete zde. < přehled akcí