Digitalizace: Šance pro zdravotní péči ve venkovských regionech

28. červen 2018

Digitalizace: Šance pro zdravotní péči ve venkovských regionech

Místo konání: Horní Falc

Setkání vědy a hospodářství je společnou iniciativou znalostních platforem ERDV (ZP) „Výzkum a inovace“ a „Kooperace podniků a klastry“ k posílení možností kooperace mezi podniky a výzkumnými zařízeními stejně jako k podpoře transferu technologií.

Tuto odbornou akci pořádáme společně s Prof. Dr. Clemens Bulittou, ředitelem institutu lékařské technologie (IfMZ). Cílem je prezentovat aktuální výsledky výzkumu, nové technologie, jejich aplikaci v oblasti zdravotní péče a diskutovat o možnostech jejich využití i potřeby zejména ve venkovských oblastech.

Celá akce se bude konat dvoujazyčně v NJ/ČJ, o simultánní překlad je postaráno.

Program akce naleznete zde. < přehled akcí