Na Bavorsko-český den pro firmy přijeďte do Deggendorfu

19. březen 2020 - 19. březen 2020

Na Bavorsko-český den pro firmy přijeďte do Deggendorfu

"Příhraničí 4.0“ – Jak ovlivňuje digitalizace a umělá inteligence region a člověka? To je téma 4. Bavorsko-českého dne pro firmy, který se uskuteční tentokrát 19. března v Deggendorfer Stadthallen. Odborníci objasní otázku, jak digitalizace a umělá inteligence v budoucnu ovlivní pracovní činnost a život v přeshraničním kontextu. Vede to k vytvoření nového potenciálu pro udržitelnou spolupráci? Jak z toho může bavorsko-český příhraniční region s lidmi, kteří zde žijí a pracují, profitovat?

Networkingové akce „Bavorsko-český den pro firmy“ a „Bavorsko-česká burza firem“, které pořádá Evropský region Dunaj-Vltava Dolní Bavorsko a regionální marketing Dolního Bavorska, se staly úspěšným modelem. Od zavedení tohoto přeshraničního formátu v roce 2017 již bylo přivítáno přes tisíc hostů z oblasti podnikání, vědy a politiky z celého bavorsko-českého hospodářského prostoru.

Za tři roky své existence se formát vyvinul v zavedenou platformu pro přeshraniční a meziodvětvové propojení v celém bavorsko-českém pracovním a životním prostoru. Jako vystavovatelé nebo návštěvníci mohou účastníci těžit ze zajímavých kontaktů, nových kooperací a ziskových obchodních vztahů.

Všichni účastníci Bavorsko-českého dne pro firmy mají možnost zintenzivnit svou síť kontaktů o dolnobavorské a české aktéry z řad firem a univerzit. Na veletržních stáncích se mohou prezentovat bavorské a české podniky, vysoké školy a instituce. „Bezhraniční“ kooperace vedou k nové přidané hodnotě ve společném bavorsko-českém hospodářském prostoru. Také z této dynamiky můžete profitovat!

Účastníci se mohou nechat inspirovat aktivním přeshraničním partnerstvím a mohou se zúčastnit jako vystavovatelé nebo jako hosté. Zainteresovaní nováčci jsou též zváni, aby se stali součástí přeshraničních kooperací. Akce, která je opět bezplatná a simultánně tlumočená, je určena bavorským a českým společnostem všech velikostí a všech odvětví, univerzitám a vědeckým institucím, klastrům, zástupcům z politiky a veřejné správy a pro všechny, které zajímá přeshraniční spolupráce.

Nadšená zpětná vazba od účastníků jednoznačně ukazuje, jak je možné překonat jazykovou bariéru a hranice mezi zeměmi. Zájem na obou stranách na společném hospodářském a životním prostoru a na lidech, kteří ho aktivně tvoří, je důležitý.

Jste srdečně zváni jako vystavovatelé nebo jako hosté! Organizátoři akce se těší na Vaše přihlášení, účast je v obou případech bezplatná. Přihlášení a bližší informace obdržíte u paní Ing. Jaroslavy Pongratz, manažerky kontaktních sítí Bavorsko-Čechy: j.pongratz@euregio-bayern.de nebo 0049 170 8118194.

Pozvánka (.pdf)< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨